O nama

Misija i vrednosti

Naša misija: „U ime zdravlja!“

 

Alpen Pharma je stabilna, društveno odgovorna i etička kompanija koja društvu donosi inovativne metode lečenja i prevencije bolesti. Cilj naše kompanije je održavanje i očuvanje zdravlja i lepote, kao i poboljšanje kvaliteta života miliona ljudi na našoj planeti.  

 

Alpen Pharma posvećuje mnogo pažnje saradnji sa medicinskim i zdravstvenim institucijama, zdravstvenim radnicima, hemičarima i potrošačima farmaceutskih proizvoda; aktivno podržava naučne i praktične konferencije i seminare na kojima se promoviše deljenje iskustva, kao i programe obuke koji za cilj imaju unapređenje kvalifikacija lekara.

 

 

Alpen Pharma finansira i sprovodi brojne medicinske i društvene programe namenjene održavanju i poboljšanju kvaliteta zdravlja žitelja naše planete, kao što su: „Zdravo detinjstvo znači zdrava nacija“ („Healthy Childhood means Healthy Nation“), „Život bez ožiljaka“ („Life without scars“), „Ja sam poseban“ („I’m special“), itd.

 

 „U ime zdravlja!“ – plemenita misija kompanije Alpen Pharma, koja definiše prirodu svih njenih poslovnih aktivnosti.

 

Naše vrednosti

       

Prioritet svih koji rade u oblasti snabdevanja lekovima jeste, pre svega, pacijent. Prema tome, naš profesionalizam i odgovornost za efikasnost i bezbednost lekova pomažu da se svakome pruže usluge visokog kvaliteta kada su u pitanju lekovi, kako bi ljudi bili zdraviji, a svet bolji.  

       

Nastojimo da ispunimo očekivanja i potrebe svakog klijenta kompanije Alpen Pharma, odnosno pacijenta, lekara, farmaceuta, jer oni su naša primarna odgovornost.  

          

Uvođenjem lekova čija je efikasnost i bezbednost dokazana tokom više godina njihove primene i korišćenja od strane miliona pacijenata u desetinama zemalja, mi definišemo svoju suštinsku vrednost, tj. odgovornost prema društvu.